Dane EU kierunkowego:
Kod:
ChK2A_K03
Kierunek obejmowany:
Chemia w Kryminalistyce
Efekt kształcenia:
ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Odniesienia do CEU:
  • P7S_KR_A
    odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: - rozwijania dorobku zawodu, - podtrzymywania etosu zawodu, - przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad