Dane EU kierunkowego:
Kod:
IFS2P_K01
Kierunek obejmowany:
Informatyka Społeczna
Efekt kształcenia:
jest przedsiębiorczy, potrafi myśleć innowacyjnie i kreatywnie, łamać schematy myślowe przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań oraz ma zdolność myślenia strategicznego
Odniesienia do CEU:
  • P7S_KO_P
    wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego; inicjowania działań na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy