Dane EU kierunkowego:
Kod:
IFS2P_K07
Kierunek obejmowany:
Informatyka Społeczna
Efekt kształcenia:
w pełni potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role w celu rozwijania dorobku zawodowego
Odniesienia do CEU:
  • P7S_KR_P
    odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: - rozwijania dorobku zawodu, - podtrzymywania etosu zawodu, - przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad