Dane EU kierunkowego:
Kod:
PSR1A_W06
Kierunek obejmowany:
Paliwa i Środowisko
Efekt kształcenia:
Absolwent zna i rozumie: podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w inżynierii i technologii chemicznej oraz ma podstawową wiedzę o metodach statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów
Odniesienia do CEU:
  • P6S_WK_A
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości