Dane EU kierunkowego:
Kod:
PSR1A_U04
Kierunek obejmowany:
Paliwa i Środowisko
Efekt kształcenia:
Absolwent potrafi wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich, dyskutować, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dokonać ich wstępnej oceny ekonomicznej
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UW_A
    wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: - właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych