Dane EU kierunkowego:
Kod:
PSR1A_K01
Kierunek obejmowany:
Paliwa i Środowisko
Efekt kształcenia:
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku problemów z ich rozwiązaniem, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego
Odniesienia do CEU:
  • P6S_KK_A
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
  • P6S_KO_A
    wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego; inicjowania działań na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy