Dane EU kierunkowego:
Kod:
IFS1P_U03
Kierunek obejmowany:
Informatyka Społeczna
Efekt kształcenia:
potrafi prognozować skutki konkretnych procesów i zjawisk z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych komunikacji za pomocą najnowszych technologii oraz potrafi komunikować się z szerokim otoczeniem społecznycznym oraz brać udział w debacie na temat prognozowanych skutków.
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UK_P
    komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii; brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego