Dane EU kierunkowego:
Kod:
IFS1P_K05
Kierunek obejmowany:
Informatyka Społeczna
Efekt kształcenia:
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z komunikacją człowiek-komputer
Odniesienia do CEU:
  • P6S_KK_P
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu