Dane EU kierunkowego:
Kod:
IFS2P_W05
Kierunek obejmowany:
Informatyka Społeczna
Efekt kształcenia:
ma zaawansowaną wiedzę o rodzajach: struktur komunikacyjnych i perswazyjnych oraz instytucjach, także w odniesieniu do zarządzania projektem i zespołem
Odniesienia do CEU:
  • P7S_WG_P
    w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem