Dane EU kierunkowego:
Kod:
IFS2P_U06
Kierunek obejmowany:
Informatyka Społeczna
Efekt kształcenia:
potrafi na poziomie zaawansowanym identyfikować, interpretować oraz prognozować skutki konkretnych procesów i zjawisk pozostających na styku świata społecznego i technologii oraz umie rozmawiać z szerokim gronem odbiorców na tematy specjalistyczne
Odniesienia do CEU:
  • P7S_UK_P
    komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; prowadzić debatę; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią