Dane EU kierunkowego:
Kod:
IFS2P_U10
Kierunek obejmowany:
Informatyka Społeczna
Efekt kształcenia:
potrafi organizować i koordynować pracę interdyscyplinarnego zespołu, potrafi skutecznie komunikować się w zespole, rozwiązywać konflikty, a także formułować konstruktywną krytykę
Odniesienia do CEU:
  • P7S_UO_P
    kierować pracą zespołu; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach