Dane EU kierunkowego:
Kod:
IFS2P_K04
Kierunek obejmowany:
Informatyka Społeczna
Efekt kształcenia:
jest przygotowany do udziału w interdyscyplinarnej debacie i krytycznej ocenie odbieranych treści
Odniesienia do CEU:
  • P7S_KK_P
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu