Dane EU kierunkowego:
Kod:
KLT1A_W01
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Posiada podstawową wiedzę o obszarach będących przedmiotem badań kulturoznawczych.
Odniesienia do CEU:
  • P6S_WG_A
    w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów