Dane EU kierunkowego:
Kod:
KLT1A_U02
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz samodzielnie planuje i realizuje własne uczenie się przez całe życie i zachęca innych do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności badawczych.
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie