Dane EU kierunkowego:
Kod:
KLT1A_U07
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Posługuje się strategiami argumentacyjnymi podczas uczestnictwa w debacie.
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UK_A
    komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii; brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego