Dane EU kierunkowego:
Kod:
KLT1A_U17
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Uczestnicząc w debacie identyfikuje normatywne i ideologiczne ugruntowanie instytucji kultury oraz normatywne i ideologiczne uwarunkowania zjawisk zachodzących we współczesnej kulturze.
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UK_A
    komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii; brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego