Dane EU kierunkowego:
Kod:
KLT1A_U18
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Potrafi współpracować z innymi członkami zespołu (również w zespołach interdyscyplinarnych) planując i organizując pracę indywidualną i zespołową.
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UO_A
    planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)