Dane EU kierunkowego:
Kod:
KLT1A_U20
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur.
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UK_A
    komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii; brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego