Dane EU kierunkowego:
Kod:
KLT1A_U24
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i świadomie oraz refleksyjnie podejmuje aktywność kulturalną.
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie