Dane EU kierunkowego:
Kod:
KLT1A_K02
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Jest otwarty na nowe idee i jest gotów do dyskusji nad nimi i wykazuje się przedsiębiorczym myślenieniem i działaniem.
Odniesienia do CEU:
  • P6S_KO_A
    wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego; inicjowania działań na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy