Dane EU kierunkowego:
Kod:
KLT2A_W16
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Zna szczegółowo historyczne i współczesne mechanizmy przemian społecznych oraz typy relacji pomiędzy społeczeństwem i jednostką.
Odniesienia do CEU:
  • P7S_WK_A
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości