Dane EU kierunkowego:
Kod:
KLT2A_U07
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Posługuje się złożonymi strategiami argumentacyjnymi i potrafi prowadzić debatę.
Odniesienia do CEU:
  • P7S_UK_A
    komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; prowadzić debatę; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią