Dane EU kierunkowego:
Kod:
KLT2A_U17
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Prowadząc debatę identyfikuje normatywne i ideologiczne ugruntowanie instytucji społecznych oraz normatywne i ideologiczne uwarunkowania zjawisk społecznych na poziomie zaawansowanym.
Odniesienia do CEU:
  • P7S_UK_A
    komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; prowadzić debatę; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią