Dane EU kierunkowego:
Kod:
KLT2A_U18
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Potrafi kierować interdyscyplinarnym zespołem i współpracować z innymi członkami zespołu przyjmując (podejmując) wiodącą rolę.
Odniesienia do CEU:
  • P7S_UO_A
    kierować pracą zespołu; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach