Dane EU kierunkowego:
Kod:
SOC1A_U15
Kierunek obejmowany:
Socjologia
Efekt kształcenia:
Przygotowuje ustne prezentacje w języku polskim i angielskim (na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) obierając odpowiednie strategie argumentacyjne oraz formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów.
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UK_A
    komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii; brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego