Dane EU kierunkowego:
Kod:
SOC1A_U18
Kierunek obejmowany:
Socjologia
Efekt kształcenia:
Potrafi współdziałać i pracować w grupie (również o interdcyplinarnych charakterze), przyjmując w niej różne role; umie planowawać pracę indywidualną i w zespole.
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UO_A
    planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)