Dane EU kierunkowego:
Kod:
SOC1A_U19
Kierunek obejmowany:
Socjologia
Efekt kształcenia:
Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz rozwoju zawodowego.
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie