Dane EU kierunkowego:
Kod:
SOC1A_K01
Kierunek obejmowany:
Socjologia
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę posługiwania się poprawnym językiem polskim i krytycznego odbioru treści.
Odniesienia do CEU:
  • P6S_KK_A
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu