Dane EU kierunkowego:
Kod:
SOC2A_U13
Kierunek obejmowany:
Socjologia
Efekt kształcenia:
Potrafi kierować pracą zespołu (również o interdcyplinarnych charakterze) oraz pracować w grupie przyjmując w niej wiodące role.
Odniesienia do CEU:
  • P7S_UO_A
    kierować pracą zespołu; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach