Dane EU kierunkowego:
Kod:
IPO2A_U01
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Efekt kształcenia:
Potrafi posługiwać się, w zakresie zaawansowanym, językiem technicznym oraz technicznym językiem obcym.
Odniesienia do CEU:
  • P7S_UK_A
    komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; prowadzić debatę; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
  • P7S_UW_A_Inz_02
    projektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonywać typowe dla kierunku studiów proste urządzenia, obiekty, systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów