Dane EU kierunkowego:
Kod:
KWP2A_K04
Kierunek obejmowany:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Efekt kształcenia:
Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać priorytety działań zawodowych, realizowanych zarówno indywidualnie jak i zespołowo.
Odniesienia do CEU:
  • P7S_KK_A
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
  • P7S_KO_A
    wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego; inicjowania działań na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy