Dane EU kierunkowego:
Kod:
TCH1A_U07
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
potrafi pracować samodzielnie i w zespole
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UO_A
    planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)