Dane EU kierunkowego:
Kod:
TCH1A_U08
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
potrafi planować i realizować samouczenie się przez całe życie w oparciu o literaturę fachową oraz źródła internetowe, rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie