Dane EU kierunkowego:
Kod:
CHB1A_U08
Kierunek obejmowany:
Chemia Budowlana
Efekt kształcenia:
potrafi modyfikować istniejące i projektować nowe materiały budowlane pod katem wybranych właściwości
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UW_A_Inz_02
    projektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonywać typowe dla kierunku studiów proste urządzenia, obiekty, systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów