Dane EU kierunkowego:
Kod:
CHB1A_U10
Kierunek obejmowany:
Chemia Budowlana
Efekt kształcenia:
stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UO_A
    planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)