Dane EU kierunkowego:
Kod:
IMT1A_K03
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
Odniesienia do CEU:
  • P6S_KR_A
    odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje zawodu