Dane EU kierunkowego:
Kod:
GGO1A_U03
Kierunek obejmowany:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Efekt kształcenia:
(potrafi) planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UO_A
    planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)