Dane EU kierunkowego:
Kod:
GGO1A_U04
Kierunek obejmowany:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Efekt kształcenia:
(potrafi) samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie w celu podnoszenia poziomu wiedzy, własnych kwalifikacji i kompetencji zawodowych z zakresu wiertnictwa i geoinżynierii, gazownictwa ziemnego i eksploatacji otworowej złóż
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie