Dane EU kierunkowego:
Kod:
IMN2A_W09
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Efekt kształcenia:
Zna nowoczesne, komercyjne programy z obszaru inżynierii materiałowej służące do wspomagania projektowania procesów metalurgicznych, przetwórczych oraz symulacji różnych zagadnień z fizyki i mechaniki ciała stałego
Odniesienia do CEU:
  • P7S_WG_A
    w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów; główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których jest przyporządkowany kierunek studiów