Dane EU kierunkowego:
Kod:
IPJ2A_W01
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Efekt kształcenia:
Ma rozszerzoną, pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji zaawansowanych procesów produkcyjnych, w tym w przemyśle 4.0, zintegrowanych systemów zarządzania, prognozowania i symulacji, systemów logistycznych, ekspertowych, optymalizowania procesów, sterowania informacją, wiedzą, strategią, nowoczesnych systemów osiągania konkurencyjnej doskonałości, transferu technologii, poparte zaawansowaną analizą statystyczną oraz nowoczesnymi metodami kontroli, przydatnymi do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu i inżynierii produkcji, jakości i logistyki oraz ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych aspektów działalności inżyniersko-menadżerskie
Odniesienia do CEU:
  • P7S_WG_A
    w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów; główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których jest przyporządkowany kierunek studiów
  • P7S_WG_A_Inz
    podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych