Dane EU kierunkowego:
Kod:
RCM1A_W04
Kierunek obejmowany:
Recykling i Metalurgia
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie podstawowe techniki wykorzystywane do badań surowców i produktów w obrębie metalurgii i recyklingu
Odniesienia do CEU:
  • P6S_WG_A
    w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów
  • P6S_WG_A_Inz
    podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych