Dane EU kierunkowego:
Kod:
RCM1A_U03
Kierunek obejmowany:
Recykling i Metalurgia
Efekt kształcenia:
Nabytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy ścieżki procesu metalurgicznego i recyklingowego celem odpowiedniego doboru surowców do syntezy założonych materiałów
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UW_A
    wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: - właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych
  • P6S_UW_A_Inz_02
    projektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonywać typowe dla kierunku studiów proste urządzenia, obiekty, systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów