Dane EU kierunkowego:
Kod:
RCM2A_W02
Kierunek obejmowany:
Recykling i Metalurgia
Efekt kształcenia:
Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych urządzeń i technologii przemysłu metali nieżelaznych koniecznych do prowadzenia efektywnych procesów metalurgicznych oraz recyklingu materiałów pochodzenia antropogenicznego celem maksymalizacji uzysku i zysków w obrebie przedsiębiorstwa.
Odniesienia do CEU:
  • P7S_WG_A
    w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów; główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których jest przyporządkowany kierunek studiów
  • P7S_WG_A_Inz
    podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych