Dane EU kierunkowego:
Kod:
MTN1A_U06
Kierunek obejmowany:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Efekt kształcenia:
Potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową oraz współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UO_A
    planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)