Dane EU kierunkowego:
Kod:
MTN1A_K01
Kierunek obejmowany:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Efekt kształcenia:
Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy
Odniesienia do CEU:
  • P6S_KK_A
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu