Dane EU kierunkowego:
Kod:
MTN2A_W05
Kierunek obejmowany:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Efekt kształcenia:
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu metodologii i zasad wykorzystania nowoczesnych technik badawczych umożliwiających ocenę jakości półwyrobów i wyrobów
Odniesienia do CEU:
  • P7S_WG_A
    w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów; główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których jest przyporządkowany kierunek studiów