Dane EU kierunkowego:
Kod:
MTN2A_W11
Kierunek obejmowany:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie zaawansowane procesy technologiczne i techniki produkcyjne wytwarzania wyrobów w branży metali nieżelaznych oraz pokrewnych, które obejmują nowoczesne i niekonwencjonalne procesy odlewania, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej, obróbki wykańczającej oraz procesy bazujące na założeniach Industry 4.0
Odniesienia do CEU:
  • P7S_WG_A
    w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów; główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których jest przyporządkowany kierunek studiów
  • P7S_WG_A_Inz
    podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych