Dane EU kierunkowego:
Kod:
MTN2A_U08
Kierunek obejmowany:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Efekt kształcenia:
Posiada zdolność planowania i organizowania pracy indywidualnej i zespołowej oraz współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym), a także pełnienia funkcji kierowniczych wymagających podnoszenia kwalifikacji zespołów zawodowych
Odniesienia do CEU:
  • P7S_UO_A
    kierować pracą zespołu; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach