Dane EU kierunkowego:
Kod:
CER1A_W02
Kierunek obejmowany:
Ceramika
Efekt kształcenia:
Sposoby wykorzystania sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz metod analizy statystycznej w projektowaniu i modelowaniu procesów technologicznych a takżezasady funkcjonowania urządzeń produkcyjnych, systemy zarządzania jakością, produkcją, personelem i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej.
Odniesienia do CEU:
 • P6S_WG_A
  w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów
 • P6S_WK_A
  fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości
 • P6S_WG_A_Inz
  podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
 • P6S_WK_A_Inz
  podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości