Dane EU kierunkowego:
Kod:
IMA1A_W08
Kierunek obejmowany:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Efekt kształcenia:
well-ordered and theory-based knowledge of technical mechanics necessary for formulating and solving problems in mechatronics
Odniesienia do CEU:
  • P6S_WG_A
    w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów
  • P6S_WG_A_Inz
    podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych